-->

Featured Post

Harga Lenovo A800

UTAMAKAN MEMBACA SEBELUM MEMBELI , MEMBELI BERARTI SETUJU .

Silah-silahing Ukara Jawa

Berikut Artikel Lengkap: Silah-silahing Ukara Jawa

Silah-silahing Ukara Jawa. Silah-silahing ukara sing perlu diweruhi ana 6 warna, yaiku:
1. Ukara Kandha (Kalimat Langsung)
yaiku ukara sing ngandhakake omongan liyan kanthi persis.
Contone:
- Ibu ngendika, "Kowe apa wis adus?"
- "Aku arep menyang kutho", ngendikane bapak


2. Ukara Crita (Kalimat Tak Langsung)
Yaiku ukara sing nyritakake omongan liyan mung sarine/ringkese bae.
Contone:
- Agus takon, sapa sing tiba wingi kae.
- Ngendikane ibu, aku kudu sregep sinau.


3. Ukara Tindak/Tanduk (Kalimat Aktif)
Yaiku ukara sing jejere nindakake pagawean
Contone:
- Rini tuku klapa
- Ibu mundhut sayur kanggo masak


4. Ukara Tanggap (Kalimat Pasif)
Yaiku ukara sing jejere dikenani pegawean
Contone:
- Jajane dipangan kucing
- Sepedahe ditumpaki Adit


5. Ukara Pakon (Kalimat Perintah)
Contone:
- Bukaken lawang kui
- Tutupen bukumu


6. Ukara Panjaluk (Kalimat Permohonan)
Contone:
- Tulung aku jupukna ngombe
- Coba kowe minggira, aku tak liwat


Katrangan
Ukara kandha bisa didadekake ukara crita, lan ukara crita uga bisa didadekake ukara kandha.
Miturut medharake gagasan, ukara bisa diperang dadi 2 warna:
1. Ukara Lamba (Kalimat tunggal)
yaiku ukara sing medharake gagasan mung siji.
Contone:
- Rati tuku buku
- Aku mangan sega


2. Ukara Camboran
Yaiku ukara sing medharake gagasan luwih saka siji. Ukara camboran iku rangkepane ukara lamba.
Contone:
- Adi pinter nanging Dika bodo
- Dani ditukokake sepedha anyar amarga munggah kelas


Ukara Jawa


Demikian pengetahuan mengenai Ukara Jawa, semoga bermanfaat bagi anda yang sedang belajar Bahasa Jawa.Pos Terbaru

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel