Tembung saroja yaiku tembung loro sing padha utawa meh padha tegese dianggo bebarengan ing ukara kanthi ancas duwe teges luwih […]