Tembung Saroja

Tembung saroja yaiku tembung loro sing padha utawa meh padha tegese dianggo bebarengan ing ukara kanthi ancas duwe teges luwih mandhes. Tuladha: 1. Kad…